laiva

Perheterapia

Perheterapiassa työskennellään koko perheen kanssa niin, että kaikkien perheenjäsen on mahdollista tulla nähdyksi ja kuulluksi. Tämän toteuttamiseen voi olla useampi tapa, joita mietitään perheen jäsenten kanssa yhdessä. Tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä ja keskinäistä kiintymistä ja toisaalta vähentää ristiriitoja ja keskinäisiä jännitteitä.

Pariterapia

Pariterapiaan voi tulla yksin tai yhdessä ennakoidusti tai siinä vaiheessa, kun esimerkiksi eropäätös on jo tehty. Pariterapia voidaan muuttaa perheterapiaksi, jos lasten mukaanottaminen koetaan tarpeelliseksi.

Verkostoterapia

Verkostoterapia tarkoittaa kokoonpanoa, jossa on perheen lisäksi mukana muita sukulaisia ja mahdollisesti viranomaisia. Istunto kestää useamman tunnin ja on kertaluontoinen.

Perhekonstellaatio

Perhekonstellaatio on ryhmätyöskentelyä, jossa yksilö työskentelee oman kysymyksensä kanssa. Tarkastelu johtaa usein ylisukupolvisten traumaattisten kokemusten löytämiseen. Muutosta ei haeta tietoisesti, vaan asian esiin nostaminen ja kokeminen johtaa tarvittaviin muutoksiin tai uusiin työskentelyihin.